logo

  • Reset

Circular List

Found 182 Results
Page 1 of 19

28/2022|2023 වර්ෂයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කිරීම.

Circular Name: 2023 වර්ෂයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කිරීම.

Number: 28/2022
Year: 2022
Date: 2022-06-27
In Sinhala In Tamil

ஜூன் 29, 2022


06/2022|ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ (ජාතික පාසල්) ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2022

Circular Name: ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ (ජාතික පාසල්) ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2022

Number: 06/2022
Year: 2022
Date: 2022-03-21
In Sinhala In Tamil

ஜூன் 27, 2022


23/2022 භරත නාට්‍යම තරගය සහ කථක් නර්තන තරගය

Circular Name: 23/2022 භරත නාට්‍යම තරගය සහ කථක් නර්තන තරගය

Number: 23/2022
Year: 2022
Date: 2022-05-09
In Sinhala In Tamil

மே 24, 2022


22/2022 සමස්ත ලංකා පාසල් කර්ණාටක හා මුස්ලිම් සංගීත තරගය

Circular Name: 22/2022 සමස්ත ලංකා පාසල් කර්ණාටක හා මුස්ලිම් සංගීත තරගය

Number: 22/2022
Year: 2022
Date: 2022-05-09
In Sinhala In Tamil


20/2022 அகில இலங்கைப் பாடசாலைச் சிறுவர் சித்திரப் போட்டி – 2022

Circular Name: 20/2022 அகில இலங்கைப் பாடசாலைச் சிறுவர் சித்திரப் போட்டி – 2022

Number: 20/2022
Year: 2022
Date: 2022-04-22
In Sinhala In Tamil


19/2022|අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව ටවර් හෝල් රගහල පදනම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ථ ලංකා සිංහල හා දෙමළ පාසල් නාට්‍ය තරගාවලිය -2022

චක්‍රලේඛ නම: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව ටවර් හෝල් රගහල පදනම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ථ ලංකා සිංහල හා දෙමළ පාසල් නාට්‍ය තරගාවලිය -2022

අංකය: 19/2022
වර්ෂය: 2022
දිනය: 2022-04-29

සිංහල භාෂාවෙන්
දෙමළ භාෂාවෙන්
ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ஏப்ரல் 29, 2022


11/2022 | පාසල් වාර සටහන – 2022

Circular Name: பள்ளி கால அட்டவணை - 2022

Number: 11/2022
Year: 2022
Date: 2022-04-01

In Sinhala
In Tamil

ஏப்ரல் 26, 2022


09/2022 | பணவியல் ஒழுங்குமுறை 135 -2022 இன் கீழ் அதிகாரங்களை மாற்றுதல்

Circular Name: பணவியல் ஒழுங்குமுறை 135 -2022 இன் கீழ் அதிகாரங்களை மாற்றுதல்

අNumber: 09/2022
Year: 2022
Date: 2022-03-20

Sinhala
Tamil
English

ஏப்ரல் 20, 2022


Programme of 13 year Guaranteed Education – 26/2020 Circular

චක්‍රලේඛ නම: 26/2021 Programme of 13 year Guaranteed Education - 26/2020 Circular

අංකය: 26/2021
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-09-15
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

மார்ச் 23, 2022


National Level ICT Championship Competition -2021

Circular Name:

Number:
Year:
Date:
In Sinhala In Tamil

பிப்ரவரி 11, 2022


Page 1 of 19

TOP