• Reset

Circular List

Found 320 Results
Page 1 of 32

33/2020 | පාසල් වාර සටහන – 2021

චක්‍රලේඛ නම: පාසල් වාර සටහන - 2021

අංකය: 33/2020
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-11-11
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

නොවැම්බර් 18, 2020


01/2020 |”ගුරුගෙදර” රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය ආරම්භ කිරීම

Circular Name: ගුරුගෙදර රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය ආරම්භ කිරීම

Number: 01/2020
Year: 2020
Date: 2020-11-13
In Sinhala In Tamil

නොවැම්බර් 15, 2020


25/2020 | සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල – 2021

චක්‍රලේඛ නම: සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2021

අංකය: 25/2020
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-09-11
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඔක්තෝබර් 13, 2020


2020/29 | සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය- 2021

Circular Name: සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය- 2021

Number: 2020/29
Year: 2020
Date: 2020-09-02
In Sinhala In Tamil


2020/31 | සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය- 2021

Circular Name: සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය- 2021

Number: 2020/31
Year: 2020
Date: 2020-09-23
In Sinhala In Tamil


26/2020 | දහතුන් වසරක සහතික කල අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ උසස්පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දෙනු ලබන පාසල් පාදක මූල්‍ය ප්‍රධාන ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම

චක්‍රලේඛ නම: දහතුන් වසරක සහතික කල අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ උසස්පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දෙනු ලබන පාසල් පාදක මූල්‍ය ප්‍රධාන ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම

අංකය: 26/2020
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-09-15
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඔක්තෝබර් 12, 2020


37/2019 | කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ප්‍රමිතිගත කිරීම

චක්‍රලේඛ නම: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ප්‍රමිතිගත කිරීම

අංකය: 37/2019
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-01-31
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඔක්තෝබර් 5, 2020


01/2012 | පාසල් ගොඩනැගිලි චක්‍රලේඛ

චක්‍රලේඛ නම: පාසල් ගොඩනැගිලි චක්‍රලේඛ

අංකය: 01/2012
වර්ෂය: 2012
දිනය: 2012-10-19
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්


06/2020 (1) | පස්වන ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්වධාරීන්ට ශිෂ්‍යාධාර ගෙවීම

චක්‍රලේඛ නම: පස්වන ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්වධාරීන්ට ශිෂ්‍යාධාර ගෙවීම

අංකය: 06/2020 (1)
වර්ෂය: 2020
දිනය: 2020-08-07
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්


01/2013 | පාසල් සංවර්ධන සමිති, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්, පරිත්‍යාගශීලින් හෝ දෙමාපිය මූලයාධාර සපයා ජාතික පාසල් වල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

චක්‍රලේඛ නම: පාසල් සංවර්ධන සමිති, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්, පරිත්‍යාගශීලින් හෝ දෙමාපිය මූලයාධාර සපයා ජාතික පාසල් වල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

අංකය: 01/2013
වර්ෂය: 2013
දිනය: 2013-04-19
සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඔක්තෝබර් 2, 2020


Page 1 of 32

TOP