Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

නවතම පුවත්

විශේෂ නිවේදනයයි

2017.05.27 හා 28 දෙදින තුළ දොම්පේ සියනෑ ජාතික පාසලේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් (කණිෂ්ඨ) තරගාවලිය - 2017 අයහපත් කාලගුණය තත්ත්වය හේතුවෙන් එදින නොපැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටී.

26-05-2017
Read more...

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  School-NET-Sn  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 26 May 2017.