Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

subaga

tr

නවතම පුවත්

රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ii කොටසින් උපුටා ගෙන අත්පත්‍රිකාවට ඇතුළත් කර තිබූ ප්‍රශ්න විභාගය ආරම්භයට පෙර පිටවී නැහැ - මූලික පොලිස් විමර්ශනවලදී හෙළිවෙයි

“විභාගයේ විශ්වසනීයත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටළුවක් ඇති කරගත යුතු නැහැ”- විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු යැයි පැවසූ පුද්ගලයකු විසින් බෙදා හරින ලද අත් පත්‍රිකාවේ අඩංගු මෙවර රසායන විද්‍යාව ii ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඇතුළත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් පිට කර ඇත්තේ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාවේදීම බව මූලික පොලිස් විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබේ.ඒ අනුව එම ප්‍රශ්න පත්‍රය විභාගයට පෙර පිට වී ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍යය බව පැහැදිලිවන අතර විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා පවසන්නේ විභාගයේ විශ්වසනීයත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටළුවක් ඇති කරගත යුතු නැති බවයි.

21-08-2017
Read more...

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 23 August 2017.