Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

gr1

tr

නවතම පුවත්

අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ගත් ඓතිහාසික සහ විප්ලවීය තීන්දුවක් ක්‍රියාවට නංවමින් ජාතික අධ්‍යාපන පනත කරලියට...

අනාගත මානව සම්පත් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් සැබෑ පිටුබලයක් ලබාදෙන, ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත්, තිරසාර නව ජාතික අධ්‍යාපන පනතක් සකස්කිරීමට දේශපාලන නායකත්වය ලබාදීමට තමන්ට හැකිවීම පිළිබඳ සතුටට පත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් අනුව අලුතින් සකස් කරන ලද ජාතික අධ්‍යාපන පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (20) අවසන් සංස්කරණ සහ සමාලෝචනය සඳහා එළිදක්වනු ලැබු අතර, එහි දී අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේය.

21-06-2019
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 24 June 2019.