Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

sin b2

subaga

නවතම පුවත්

ජාතික මදුරු මර්දන සතියට සමගාමී ව ඩෙංගු රෝග අවදානමින් දරුවන් ආරක්ෂාකිරීමට පාසල් මට්ටමින් සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

2018-09-26 දින සිට 2018-10-02 දින දක්වා දිවයින පුරා ක්‍රියාවට නැංවෙන ජාතික මදුරු මර්දන සතියට සමගාමී ව ඩෙංගු රෝග අවදානමින් දරුවන් රැකගැනීම වෙනුවෙන් පාසල් මට්ටමින් සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඊසාන දිග මෝසම් වැසි ආරම්භයත් සමග දිවයින පුරා නැවතත් ඩෙංගු රෝගය මතුවීමේ අවදානමක් පැන නැගී අතර, එම තත්වය අවම කරලීමත්, පාසල් දරුවන් ඩෙංගු අවදානමින් මුදවාගැනීමත් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙම ජාතික මදුරු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතයි. ජාතික මදුරු මර්දන සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් පිළිබඳ පාසල් දරුවන්, ගුරුභවතුන්, විදුහල්පතිවරුන්, පළාත් හා කලාප කාර්යාල නිලධාරීන්, අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රධානීන් සහ මවුපියන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස මේ වනවිටත් සියලු පළාත් ප්‍රධානීන

25-09-2018
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 25 September 2018.