Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

subaga

නවතම පුවත්

2018 අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට අදාළව උපකාරක පංති සංවිධානය කිරීම, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුඵ පැවැත්වීම තහනම් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කර ඇති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය - 2018 වර්ෂයට අදාළව 2018.11.27 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට විභාගය අවසන් වන 2018.12.12 දින දක්වා සම්පුර්ණ කාළය තුළ එම විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පංති සංවිධානය කිරීම, එම පන්ති මෙහෙයවීම, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුඵ පැවැත්වීම තහනම් වේ. 

28-11-2018
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 05 December 2018.