අප ගැන

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ගරු. මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමා පා.ම.

 

 

 

 

 

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා පා.ම.

අච්චිගේ දොන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත (උපත 1955 ජනවාරි 10) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනඥයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.

අධ්‍යාපනය

ප්‍රේමජයන්ත මහතා නුගේගොඩ ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයෙන් සිය ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනය ලබාගත්තේය. පසුවඔහු කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් වී 1982 දී නීතිවේදී උපාධියක් ලබා 1984 දී නීතිඥයෙකු බවට පත් විය.  2004 දීඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ගත්තේය.

දේශපාලන වෘත්තිය

ප්‍රේමජයන්ත මහතා සිය දේශපාලන ජීවිතය ආරම්භ කළේ 1991 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගර සභාවේ උප සභාපති ලෙස තේරී පත්වීමෙනි. 1993 දී බස්නාහිර පළාත් සභාවට තේරී පත් වූ ඔහු 1995 දී එම පළාතේ මහ ඇමති ලෙස තේරී පත් විය.

වර්ෂ 2000 දී ඔහු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රථම වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරයට හෙබවිය. 2001 මහ මැතිවරණයෙන් ජනතා සන්ධානය පරාජයට පත් වුවදප්‍රේමජයන්ත මහතා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නැවත පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ අතර පසුව පැවති මැතිවරණවලදී ඔහුගේ ආසනය ආරක්ෂා කරගත්තේය.

2004 දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පිහිටුවීමත් සමඟ ප්‍රේමජයන්ත මහතා එහි ආරම්භක මහලේකම් ධුරයට පත් කරන ලදී. 2004 මහ මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කළ අවස්ථාවේ දී ඔහුට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය ධුරය හිමි විය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ විටදීඔහු නැවත අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරයට පත් වූ අතර 2010 මහ මැතිවරණයෙන් පසු ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. එමෙන්ම, 2013 කැබිනට් සංශෝධනයකින් පසු 2015 අගෝස්තු 25 දින පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය ධුරයට පත්විය. මහ මැතිවරණයෙන් දින කීපයකට පසු,  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් ධුරයෙන් ඔහු ඉල්ලා අස්විය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ව ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමෙන් පසුව ප්‍රේමජයන්ත මහතා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය ධුරයට පත්විය.
 
තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකාවේ 15 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජික (2015–2020)
ශ්‍රී ලංකාවේ 14 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජික (2010–2015)
ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජික (2004–2010)
ශ්‍රී ලංකාවේ 12 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජික (2001-2004)
ශ්‍රී ලංකාවේ 11 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජික (2000-2001)
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රී
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රී
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹෙපොල මැතිතුමිය පා.ම.

 

 

 

 

 

දහම් පාසැල්, භික්ෂු අධ‍්‍යාපන, පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා පා.ම.

 

 

 

 

 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා පා.ම.

 

 

 

 

 

අධ්‍යාපන ලේකම්

මහාචාර්ය කේ. කපිල සී.කේ. පෙරේරා

 

 

 

 

 

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ලේකම්

ආචාර්ය එම්. උපාලි සේදර මයා

 

 

 

 

 

දහම් පාසැල්, භික්ෂු අධ‍්‍යාපන, පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාල රාජ්‍ය ලේකම්

එස්. එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මයා

එස්. එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා 1990 සිට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (SLAS) නිලධාරියෙකුවන අතර සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂවරයෙකුඅධ්‍යක්ෂවරයෙකුජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයෙකුඅතිරේක ලේකම්වරයෙකුකොමසාරිස්වරයෙකුඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකුරාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු ලෙස සේවය කර තිබේ. වර්තමානයේ දීඔහු දහම් පාසල්භික්ෂු අධ්‍යාපනපිරිවන් සහ බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කරයි.

කළමනාකරණ හා පරිපාලන ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 30ක පළපුරුද්දක් ඔහු සතු වේ. එමෙන්ම ඔහු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයකාර්මික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයකර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයමෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවඋසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයකාර්මික තාක්‍ෂණ ආයතනය (තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය)තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවමුදල් අමාත්‍යාංශයජල සැපයුම් පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරා තිබේ.

එස්.එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී විශේෂ ( කෘෂිකර්මය හා ආර්ථික විද්‍යාව) උපාධියක් ලබා ඇති අතර නෙදර්ලන්තයේ මාස්ට්‍රික්ට් කළමනාකරණ පාසලෙන් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් දශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයෙන් (SLIDA) සාමාන්‍ය කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක් දඉන්දියාවෙන් මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයෙන් (SLIDA) රාජ්‍ය කළමනාකරණය (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ) පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ද ලබා තිබේ.

අතිරේක ලේකම්, ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා කාර්යසාධන සමාලෝචන

ආචාර්ය එම්. එම්. වේහැල්ල මිය

ආචාර්ය එම්. එම්. වේහැල්ල මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරිණියක වේ. ඇය නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරියක, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරියක, ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසන් සභාවේ ලේකම් ලෙස හා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස 1988 වසරේ සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා කාර්යසාධන සමාලෝචන) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 32කට අධික අත්දැකීම් ඇයට ඇති අතර බස්නාහිර හා සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ පාසල් හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

අතිරේක ලේකම්, අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන

එච්. යූ. ප්‍රේමතිලක මහතා

එච්. යු. ප්‍රේමතිලක මහතා  ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකුවන අතර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකු හා විදුහල්පතිවරයෙකු ලෙස 1988 වසරේ සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 32කට අධික අත්දැකීම් ඔහුට ඇති අතර මාතලේ විජය විද්‍යාලය, වලාල, මැණික්හින්න ඒ. රත්නායක විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

අතිරේක ලේකම්, පාසල් කටයුතු

එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන මහතා

එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු වේ. ඔහු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකු, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරකෙකු (ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්), නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස්වරයෙකු, විදුහල්පතිවරයෙකු, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු, ප්‍රධාන කොමසාරිස්වරයෙකු වශයෙන් 1988 සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 32කට වඩා අත්දැකීම් ඔහු සතුවන අතර හංවැල්ල රණසිංහ මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලයපාදුක්ක සිරි පියරත්න විද්‍යාලය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ආනන්ද විද්‍යාලය, මරදාන විද්‍යාලය ආදීයෙහි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

අතිරේක ලේකම්, අධ්‍යාපන සේවා ආයතන

ඩබ්. එම්. එන්. ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා

ඩබ්. එම්. එන්. ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු වේ. ඔහු සහකාර කොමසාරිස්වරයෙකු, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයෙකු, කොමසාරිස්වරයෙකු සහ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙකු වශයෙන් 1988 සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන සේවා ආයතන) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 32කට වඩා අත්දැකීම් ඔහු සතුවන අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

අතිරේක ලේකම්, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්

කේ. ඩී. ආර්. නිශාන්ති ජයසිංහ මිය

කේ. ඒ. ඩී. ආර් නිශාන්ති මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරිණියක වේ. ඇය සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරියක, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියක, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියක හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරියක ලෙස 1993 වසරේ සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 20ක අත්දැකීම් ඇයට ඇති අතර විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගිණුම් හා මූල්‍ය)

ඩී. එල්. ඒ. විජේනායක මහතා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් (e-Government), පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ගිණුම් හා මුදල් පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ගිණුම්කරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක්පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවක්තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාවක්, CompTia A+, වරලත් ගණකාධිකරණ (අවසාන) හා  ගිණුම්කරණ ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ පුර්ණ සාමාජිකත්වය ඔහු සතුය.

 

රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණයප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණයව්‍යාපෘති මුල්‍යකරණය, e-Government සේවාවන් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන අතර එක්සත් රාජධානියමැලේසියාවතායිලන්තය හා ඉන්දියාව යන රටවල අත්දැකීම් ද සතුය.

 

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී (වැ.බ.)

වයි. එම්. එස්. ගුණසේකර මහතා

වයි. එම්. එස්. ගුණසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සේවයේ නිලධාරියෙකුවන අතර ප්‍රධාන ගණකාධිකාරවරයෙකු වශයෙන් සේවය කර ඇත. 1991 සිට ඔහු මෙම සේවයේ කටයුතු කරන අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී (වැ.බ.) වශයෙන් කටයුතු කරයි.
 
කළමනාකරණ හා ගණකාධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර 29ක අත්දැකීම් ඔහු සතුවන අතර මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, නුවර එළිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නුවර එළිය මහ නගර සභාව, ඒකාබද්ධ ප්‍රාදේශීය මුල්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (නුවර එළිය), අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය  යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරා ඇත.
 
ගුණසේකර මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදි (රාජ්‍ය පරිපාලනය) උපාධිධරයෙකුවන අතර පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ගණකාධිකරණය හා මුදල් පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් හා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාපති උපාධියක් ලබා ගෙන තිබේ.
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - සැලසුම්

ඒ. එම්. පී. එම්. බී. අතපත්තු මහතා

ඒ. එම්. පි. එම්. බි. අතපත්තු මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රම සම්පාදන සේවයේ නිලධාරියෙකු වේ. ඔහු සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙකුනියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙකුඅධ්‍යක්ෂවරයෙකුඅතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකුඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකුභාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු වශයෙන් 1994 සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - සැලසුම් වශයෙන් කටයුතු කරයි. 

 

 

සැලසුම් හා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර විසි පහක අත්දැකීම් ඔහු සතුවන අතර ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවමුල්‍ය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවවිදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා මුදල් අමාත්‍යංශය තුළ විවිධ තනතුරු දරා ඇත.

 

 

ඒ. එම් .පි. එම්. බි. අතපත්තු මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධරයෙකු වන අතර රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධිධරයෙකු ද වේ. එමන්මකොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ද ජපානයේ සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යා ආයතනයෙන් සංවර්ධන ආර්ථිකය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ෆ්ලින්ඩර් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ද  ලබා තිබේ.

 

ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාවේ මහලේකම්

ආචාර්ය පී. එන්. මීගස්වත්ත මහතා

ආචාර්ය පී. එන්. මීගස්වත්ත මහතා විද්‍යා ගුරුවරයෙකුරූපවාහිනී අධ්‍යාපනික ඒකකයේ නිෂ්පාදකයෙකු හා ප්‍රධානියෙකුපර්යේෂණ හා පුහුණු අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුනියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයෙකුවැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ වරයෙකුජාතික ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනේ උපදේශකයෙකුවැඩසටහන් කළමණාකරුවෙකු හා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ව්‍යාපෘති සැලසුම් උපදේශකයෙකු වශයෙන් 1982 වසරේ පටන් සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ යුනෙස්කෝ (UNESCO) වැඩසටහනෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස කටයුතු කරයි.

කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30ක අත්දැකීම ඇති ඔහු ස්වාධින රුපවාහිනී ජාලයශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවඑම්.ටි.වී/බිබිසිමහපොළ මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

ආචාර්ය පී. එන්. මීගස්වත්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධරයෙකුවන අතර ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්,  බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක්කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජන සන්නිවේදනය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධියක් හා ජන සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් ද හිමිය.

TOP