ஓக்ரோபர் மாத 10 திகதி வரும் உலக மனநல தினம் மற்றும் ஒக்ரோபர் 15 தினம் வரும் தேசிய ஆலோசனை தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர் ஆலோசனை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தல்

கல்வி அமைச்சின் பாட இணைச் செயற்பாடுகள் வழிகாட்டல் ஆலோசனை கிளை மாகாண மற்றும் வலய கல்வி பணிப்பாளர்கள் அதிபர்

Date

அக் 05 - 16
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm
TOP