பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ தென் மாகாண முதலமைச்சர் முதலமைச்சரின் அலுவலகம்,இஹல டிக்சன் வீதி.காலி

+94 912 233 400

+94 912 234 528

 
கெளரவ மாகாண  கல்வியமைச்சர் மாகாண கல்விஅமைச்சு , 2ம் மாடி ரல்பேட் நகர் அங்காடி தொகுதி, டிக்சன் சந்தி காலி

+94 912 222 750

+94 912 234 044

 
மாகாண கல்விச் செயலாளர் மாகாண கல்விஅமைச்சு , 2ம் மாடி ரல்பேட் நகர் அங்காடி தொகுதி, டிக்சன் சந்தி காலி +94 912 246  156 +94 912 246 156  
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் 
தென்மாகாண கல்வித் திணைக்களம், இஹல டிக்சன் வீதி, காலி

+94 912 245 823

+94 912 234 234

+94 912 234 157  
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்
(அபிவிருத்தி)
தென்மாகாண கல்வித் திணைக்களம், இஹல டிக்சன் வீதி., காலி +94 912 222 762 +94 912 234 157  
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்
(நிர்வாகம்)
தென்மாகாண கல்வித் திணைக்களம், இஹல டிக்சன் வீதி., காலி +94 912 234 234 +94 912 234 157  
கணக்காளர் தென்மாகாண கல்வித் திணைக்களம், இஹல டிக்சன் வீதி., காலி +94 912 222 867 +94 912 222 867  

காலி மாவட்டம்

{slider அம்பலான்கொடை வலயம்|closed}

பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பலான்கொடை +94 912 258 596 +94 912 258 596 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
கணக்காளர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பலான்கொடை      

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

{slider அம்பாந்தோட்டை வலயம்|closed}

பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376  
கணக்காளர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 2316 +94 47 225 8376  
நிர்வாகக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376  
நிர்வாக அலுவலகர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376  
ஆசிரியர் அபிவிருத்திக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 225 8118 +94 47 225 8376  
கல்வி அபிவிருத்திக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376  
திட்டமிடல் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 322 1118 +94 47 225 8376 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பாடசாலை செயற்பாட்டுக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376  
பொதுத் தொடர்புகளுக்கு வலயக் கல்வி அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை +94 47 222 0113 +94 47 225 8376 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

{slider தங்காலை வலயம்|closed}

பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0267 +94 47 224 0267 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
நிர்வாகக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 2208    
நிர்வாக அலுவலகர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0268    
ஆசிரியர் அபிவிருத்திக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0208    
திட்டமிடல் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0210    
கணக்காளர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0205    
நிதிக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 0206     
பொதுத் தொடர்புகளுக்கு வலயக் கல்வி அலுவலகம், தங்காலை +94 47 224 2067  +94 47 224 0267  

மாத்தறை மாவட்டம்