பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ. மாகாணக் கல்வி அமைச்சர் கல்வி அமைச்சரின் அலுவலகம், இல. 124, ஆடியபாதம் வீதி, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம் +94 212 054 094  +94 212 054 093  
மாகாண  கல்விச் செயலாளர் மாகாண  கல்வி அமைச்சு அலுவலகம், செம்மனி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம் +94 212 219 259 +94 212 220 794  
மாகாண கல்விப்  பணிப்பாளர் மாகாண  கல்வி அமைச்சு, மருதனார்மடம், சுன்னாகம் +94 212 242 800 +94 212 241 383  
மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்
(பொது நிர்வாகம்)
மாகாண கல்வி அமைச்சு, மருதனார்மடம், சுன்னாகம் +94 212 242 802 +94 212 241 383  
மேலதிக மாகாண கல்விப்  பணிப்பாளர்
(ஆசிரியர் ஸ்தாபனம்)
மாகாண கல்வி அமைச்சு, மருதனார்மடம், சுன்னாகம் +94 212 242 801 +94 212 241 383  
மேலதிக மாகாண கல்விப்  பணிப்பாளர்
(கல்வி அபிவிருத்தி)
மாகாண கல்வி அமைச்சு, மருதனார்மடம், சுன்னாகம் +94 212 242 803 +94 212 241 383  
தலைமை கணக்காளர் மாகாண கல்வி அமைச்சு, மருதனார்மடம், சுன்னாகம் +94 212 242 804 +94 217 390 606  

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

கிளிநொச்சி மாவட்டம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

வவுனியா மாவட்டம்

மன்னார் மாவட்டம்