moe.gov.lk

Latest news

oly

2016 மற்றும் 2017 க.பொ.த (உயா;தர) பெறுபேறுகளின்படி தேசிய கல்வியியற் கல்லூhpகளுக்கு பயிலுனா;களை உள்வாங்குதல் - 2018

2016 மற்றும் 2017 க.பொ.த (உ.த.) பெறுபேறுகளின்படி 2018 வருடத்திற்காக தேசிய கல்வியியற் கல்லூhpகளுக்கு 

பயிலுனா;களை சோ;த்துக்கொள்வது தொடா;பாக இணையவழி முறைமை (Online System) ஊடாக விண்ணப்பிப்பது 2019.01.25 ஆம் திகதிய வா;த்தமானி அறிவூறுத்தலின்படி கட்டாயமானதாகும்.
ஆனால் இணையவழி முறைமையின் ஊடாக அதிகமான விண்ணப்பதாரா;களுக்கு உள்நுழைதலில் சிக்கல்களை எதிh;நோக்குவதாக அறிய முடிகின்றது.
அதன்படி இணையவழி முறைமை ஊடாக விண்ணப்பங்களை சமா;ப்பிப்பது முடியூமாக இருந்தாலும் அல்லது முடியாவிட்டாலும் சகல விண்ணப்பதாரா;களும் வா;த்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட அறிவூறுத்தல்களுக்கு அமைவாக முறையாக தயாhpக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தை 2019.02.15 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னா; பதிவூத்தபாலில் உhpய முகவாpக்கு அனுப்பி வைப்பது கட்டாயமானதாகும்.
பதிவூத்தபாலில் விண்ணப்பங்களை அனுப்பாத விண்ணப்பதாரா;கள் தொடா;பாக கல்வி அமைச்சு எவ்விதமான பொறுப்புக்களையூம் ஏற்றுக்கொள்ளாது.

su t

சுரக்‌ஷா காப்புறுதி நன்மைகள் அதிகரிக்கப்படுகிறது.

சுரக்‌ஷா காப்புறுதி திட்டத்தை 2019 ம் ஆண்டில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தேவையான அனுமதியை கடந்த வாரம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டம் வழங்கியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு சுரக்‌ஷா காப்புறுதி நன்மையை வழங்குவதில் பெற்ற அனுபவத்தைக் கொண்டு, அரசாங்கத்துக்கு குறைந்த செலவும் பிள்ளைகளுக்கு நிறைந்த நன்மையும் ஏற்படும் வண்ணம் 2018/19 ஆண்டுக்கான புதிய முன்மொழிவுகளை உள்ளடக்குவதற்கு கல்வி அமைச்சர்கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்களின் வழிகாட்டில் படி கல்வி அமைச்சு நடிவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

Read more ...

sch

மூன்றாம் பாடசாலைத் தவணை ஆரம்பித்தல்

க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சையின் மதிப்பீட்டு நிலையங்களாக உபயோகிக்கப்படும் 37 பாடசாலைகள் மூன்றாம் பாடசாலைத் தவணைக்காக செப்டம்பர் 06 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும். ஏனைய அனைத்து பாடசாலைகளும் மூன்றாம் பாடசாலைத் தவணைக்காக 2018 செப்டம்பர் 03 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும்.

க.பொ.த (உயர்தர)ப் பரீட்சையின் முதலாம் கட்ட மதிப்பீட்டு நிலையங்களாக உபயோகிக்கப்படும் பாடசாலைகள் மாத்திரமே 2018.08.23 முதல் 2018.09.05 வரை முழுமையாக மூடப்படும். இப்பாடசாலையின் மூன்றாம் தவணை 2018 செப்டம்பர் மாதம் 06 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பிக்கப்படும்.

முஸ்லிம் பாடசாலைகள் தவிர்ந்த ஏனைய பாடசாலையின் மூன்றாம் தவணை 2018 செப்டம்பர் 03 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும்.

மதிப்பீட்டு நிலையங்களாக உபயோகிக்கப்படும் 37 பாடசாலைகளின் பெயர்ப்பட்டியலை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்க.

pir21

மே மாதம் 24, 25 ஆகிய இரு தினங்களில் ஹட்டன் சீடா மத்திய நிலையத்தில் நடைப்பெறவிருந்த பெருந்தோட்டப் பாடசாலை அதிபர்களின் பயிற்சிப்பட்டறை பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

கல்வி அமைச்சின் பெருந்தோட்டப் பாடசாலைகள் அபிவிருத்திப் பிரிவினால் நுவரெலியா மாவட்டத்தின் நுவரெலியாஇ ஹங்குரன்கெத்த மற்றும் வலப்பனை கல்வி வலயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தோட்டப் பாடசாலை அதிபர்களுக்காக 2018-05-24 மற்றும் 2018-05-25 ஆகிய தினங்களில் ஹட்டன் சீடா கல்வி அபிவிருத்தி மத்திய நிலையத்தில் நடைபெறவிருந்த செயலமர்வு தற்போதைய சீரற்ற காலநிலையால் பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

இப்பயிற்சி பட்டறை நடைப்பெறும் தினம் எதிர்வரும் காலங்களில் அறிவிக்கப்படும்.

koica

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் 13 பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்ய கொய்கா நிறுவனம் 7.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலHகளை நன்கொடையாக வழங்குகின்றது.


தென்கொரியாவின் கொய்கா அபிவிருத்தி செயல்திட்டத்தின் மூலம் 7.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலHகளை கல்வி அமைச்சிற்கு நன்கொடையாக வழங்க முன்வந்துள்ளது.இந்த நிதியானது முழுமையாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பாடசாலை அபிவிருத்திக்கு மாத்திரமே பயன்படுத்த முடியூம் என கல்வி இராஜாங்க அமைச்சரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவருமான வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பாடசாலைகளையூம் அதன் வளங்களையூம் அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று கடந்த (09.05.2018) கல்வி அமைச்சில் இடம்பெற்றது.இந்த கலந்துரையாடலில் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவருமான வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன்இபாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சாள்ஸ் நிHமலநாதன்இஎஸ்.ஸ்ரீதரன் கல்வி அமைச்சின் தமிழ் பிரிவூ பணிப்பாளர் சு.முரளிதரன்இதென்கொரிய நாட்டின் கொய்கா நிறுவன அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனH.

Read more ...

sch vacation

2018 ம் ஆண்டின் முதலாவது பாடசாலைத் தவணை முடிவடைதலும் பாடசாலை இரண்டாம் தவணை ஆரம்பித்தலும்.

அரசாங்க மற்றும் அனுமதி பெற்ற சிங்கள பாடசாலைகளுக்கும் தமிழ்ப் பாடசாலைகளுக்கும் பாடசாலை முதலாம் தவணை 2018 ஏப்ரல் மாதம் 06 ம் திகதி வௌ்ளிக்கிழமை முடிவடைகின்றது. இரண்டாம் பாடசாலைத் தவணை 2018 ஏப்ரல் மாதம் 23 ம் திகதி திங்கள்கிழமை ஆரம்பமாகின்றது.

முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு முதலாவது பாடசாலைத் தவணை 2018 ஏப்ரல் மாதம் 11 ம் திகதி புதன்கிழமை முடிவடைகின்றது. இரண்டாம் பாடசாலைத் தவணை 2018 ஏப்ரல் மாதம் 18 ம் திகதி புதன்கிழமை ஆரம்பமாகின்றது.

wije

மேலதிக செயலாளர் (கொள்கைத் திட்டமிடல் மற்றும் செயற்திறன் மீளாய்வூ) எஸ்.யூ+.விஜயரத்ன அவர்களின் ஓய்வூ பெறுகை

இலங்கையின் பொதுக் கல்விக்காகவூம்இ பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும் நாற்பது இலட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் மற்றும் இரண்டு இலட்சத்து முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கும்இ இலங்கை அதிபர் சேவைஇ இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவை உட்பட முழுமையான கல்வி முறைமைக்காகக் கடந்த 35 வருட காலத்திற்கும் மேலாக அளவூ கடந்த அன்புடன் பரந்த அனுபவஞானமும் மறு;றும் அர்ப்பணிப்புடனும் உயர்வான சேவையை ஆற்றிய எஸ்.யூ+.விஜயரத்ன அவர்கள் கல்வி அமைச்சின் கொள்கைத் திட்டமிடல் மற்றும் செயற்திறன் மீளாய்வூப் பிரிவின் மேலதிக செயலாளராக அளப்பரிய சேவையாற்றி 2018. மார்ச்; மாதம் 16ம் திகதி உத்தியோக பூர்வமாக தமது அரச சேவையிலிருந்து ஓய்வூ பெறவூள்ளார். நாம் அனைவரும் அவரை வாழ்த்துகிறௌம்.

minister speak

வெற்றிகரமான சுதந்திரத்தில் உண்மையான உரிமையாளராவோம்.

இற்றைக்கு 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 133 ஆண்டு கால ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் முடிவில், நமது நாடு சுதந்திர நாடாக ஆகும் நல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. நாட்டை நேசித்து, நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக துணிச்சலுடன் முன்நின்று, இறுதியில் நாட்டுக்காக உயிர் நீத்த சகல மக்கட் சமூகங்களையும் சேர்ந்த சகல இலங்கையர்களுக்கும் மிக விருப்பமான சுதந்திர தினம் என்பதை நாம் இந்த நேரத்தில் சிறதும் மறக்க முடியாது. முதலாவதாக அவர்கள் அனைவருக்கும் உயர்ந்த மரியாதையைசெய்வோம்.

சுதந்திரம் பெற்ற எழுபது ஆண்டு முழுதும் போல், நான் உதயமாகும் எதிர்காலத்திலும் மேலும் சுதந்திரம் பற்றி பேசவும், உண்மையான மனித சுதந்திரத்துக்கு அர்த்தம் கொடுக்கவும் வேண்டும். சிந்தனை, சொல் போன்று வாழ்க்கையில் சுதந்திரத்துக்கும் மனிதர் போராடுகிறார்கள். உலகத்தை மறந்தவர்களாக சிலர் ஒரு தீவு மனநிலைக்கு ஆட்பட்டு சுதந்திரத்தில் விருப்பமில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

Read more ...

New logo'இசுறுபாய', பெலவத்தை, பத்தரமுல்லை, இலங்கை
தொலைபேசி எண்: +94112 785141-50,
மின்னஞ்சல்: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.