வெலிமடை வலயம்

பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்
திரு ஐ. எம். குணசேகர

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், வெலிமடை

057-2245862

057-2245862

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
திரு டீ. எம். என். பீ. திஸ்ஸநாயக்கா

கணக்காளர்

"

057-2245262 057-2245262