ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

දැයේ අනාගතය වන සුවහසක් දරු දැරියන්ගේ නැණ පහන් දැල්වීමේ උදාර කාර්යය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇත. දැනුම, කුසලතා, ආකල්පවලින් පිරිපුන් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් බිහිකිරීම සඳහා සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ගුරු පරපුර වෙත විශාල වගකීම් සම්භාරයක් පැවරී ඇත.

ජාති, කුල, ආගම් භේදයෙන් තොර සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයකු සේ අභිමානයෙන් යුතුව අනාගත අභියෝග හමුවේ නැගී සිටීමට අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය සැපයීම, සියලු යටිතල පහසුකම්, මානව සහ භෞතික සම්පත් ප්‍රශස්ත අයුරින් කළමනාකරණය හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුවිශේෂී කාර්යභාරය ලෙස සලකමි.

යහපාලනයක් තුළින් අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ සියලු සේවා සෑම ජාතියක් සඳහා ම නිවැරැදිව දිශානත කිරීම මගින් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වර්ධනයක් සිදුකිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය සෞභාග්‍යමත් කිරීම අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස මා වෙත පැවරී ඇති වගකීම ලෙස සිතමි.

නූතන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය මගින් දේශීය හා විදේශීය ප්‍රජාව වෙත ශ්‍රී ලාංකේය සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ තොරතුරු නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීනව ඉදිරිපත් කරනු ලබන බැවින් මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය මගින් අධ්‍යාපනයේ නව තොරතුරු ඔබට ලබාගැනීමටත් ඔබගේ ගැටළු අප වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් ලැබී ඇති මහඟු අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනු ඇතැයි මා උදක් ම විශ්වාස කරමි.

 

 

වී.එස්. රාධක්‍රිෂ්ණන් (පා.ම.)
ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය