ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

දැයේ අනාගතය ගොඩ නැංවීම උදෙසා සුවිශේෂී කාර්ය භාරයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත පැවරී ඇත. නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුභවතුන්, පාසල් සිසුන් හා ඹවුන්ගේ දෙමාපියන් ආදී වශයෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ කටයුතු කරනු ලබන හා අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළින් ප්‍රතිලාභ ලබන විශාල පිරිසකගෙන් සැදුම්ලත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යහපාලන ක්‍රියාදාමයක් තුළින් විශිෂ්ට ආයතනයක් බවට පත්කිරීම අරමුණු කරගනිමින් අධ්‍යාපනය සඳහා අයවැයෙන් වෙන් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ක්‍රමිකව ඉහළ නැංවීම මගින් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම අතිශය වැදගත් වූ ප්‍රමුඛ කර්යය සේ සලකමි.

එසේ ම ජාති, ආගම්, කුල භේදයකින් තොර අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැයට දායාද කිරීම උදෙසා ප්‍රශස්ත මට්ටමින් කළමනාකරණය කරන ලද භෞතික හා මානව සම්පත්වලින් සුසැදි පාසල් පද්ධතියක් දැයේ දරුවන්ට දායාද කිරීම තුළින් “පදිංචියට ආසන්න ම පාසල හොඳම පාසල” බවට පත්කිරීම අ‍පේක්ෂා කෙරේ. ඒ තුළින් නාගරික පාසල්වල පවතින තරගකාරී වාතාවරණය අවම කරමින්, ප්‍රශස්ත ඉගෙනුම් අවස්ථා සම්පාදනය කිරීම සහ සැමට සම අවස්ථා ළගා කර දීම තුළින් දැයේ අනාගතය සෞභාග්‍යමත් කළ හැකි නිපුණතා පිරි මානව සම්පතක් දායාද කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ කාර්ය භාරය හා ක්‍රියාකාරකම් මෙන් ම සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාවට අවශ්‍ය තොරතුරු; සේවාලාභීන් සහ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙත සැපයීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ‍වෙබ් අඩවියේ ප්‍රමුඛ කාර්යය වන අතර නව යෝජනා, අදහස් හා ප්‍රතිවාර තුළින් එම සේවය වඩාත් අර්ථවත්ව සැපයීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරනු ලබන දේශීය සහ විදේශීය ප්‍රජාව ඊට සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.

 

අකිල විරාජ් කාරියවසම් (පා.ම)
B.A, LLB, Attorney-at-Law
ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය