ශ්‍රී පාද ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ සිසුන්ට නිවාඩු පරිපාලන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදුකෙරේ

sripadaශ්‍රී පාද  ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ සිසුන් 800ක් පමණ නේවාසික ව අධ්‍යාපනය ලබන අතර ඔවුන් අතරින් සිසුන් 200කට ආසන්න පිරිසකට හදිසි උණ රෝග තත්ත්වයක් මතුව තිබේ.  

කොටගල ප්‍රාදේශීය වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම විද්‍යාපීඨ සිසුන් පරීක්ෂා කර ඇති අතර, එහි දී ඔවුන් විසින් සිසුන්ගේ රෝග තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන, රෝගය බෝවීම වැළැක්වීම පිණිස අද සිට  එළඹෙන පෙබරවාරි 04 වැනි දා තෙක් සියලු සිසුන්ට නිවාඩු ලබාදීමට පාලන අධිකාරිය නි‍ර්දේශ කර ඇත.

විද්‍යාපීඨයේ පරිපාලන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදුකෙරෙන අතර, විද්‍යාපීඨය වසා දැමීමක් සිදු නොකෙරේ. නිවාඩු ලබාදීම නිසා ශිෂ්‍යයින්ට සිදුවන පාඩම් අතපසුවීම් ආවරණය කිරීම පිණිස ඉදිරියේ දී එළඹෙන සති අන්තයන් යොදාගනිමින් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකිරීමට ද විද්‍යාපීඨ පාලන අධිකාරය කටයුතු සැලසුම් කර ති‍බේ.