පීඩාවට පත් දරුවන් සඳහා මානසික උපදේශන

Let s Talk Compressedපාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධියෙන් කම්පනයට පත් පාසල් දරුවන් මානසිකව නඟා සිටුවීම පිණිස උපදේශන වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් ක්‍රියාවට නඟන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එම සිද්ධියට මුහුණදුන් සමහර දරුවන්ට සිය මවුපියන් අහිමි වී සිටින අතර තවත් සමහරකුගේ සහෝදර සහෝදරියන් මෙන්ම සමිප නෑ හිතමිතුරන් පවා වියෝව හෝ ආබාධිත තත්වයට හෝ පත්ව සිටින බැවින් එකී දරුවෝ බලවත් මානසික කම්පනයකට පත්ව සිටින නිසා මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම කඩිනම් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ රටවල ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ එක් වි කටයුතු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.