කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ නව පිහිනුම් තටාකය සිසු අයිතියට...

cmsළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති ආධාර යටතේ කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද පිහිනුම් තටාකය ඊයේ (12) අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී සිසු අයිතියට පත්කෙරුණි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මකවන ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය මෙරට පාසල් පද්ධතිය භෞතික හා මානව සම්පත් සමඟ සංවර්ධනය කරමින් රටේ සියලු දරුවන් ට සාධාරණ වූත් ගුණාත්මකවූත් අධ්‍යාපන අවස්ථා ළඟා කරදීම වෙනුවෙන් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක ව ඇති විශාලත ම ව්‍යාපෘතියයි.

cms2 cms1

2016 වසරේ දී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද මෙම පිහිනුම් තටාකය දිගින් මීටර් 25ක් වන අතර මංතීරු 8 කින් සමන්විත වන ලෙස සකස් කර ඇති අතර ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 110කි.

මෙම පිහිනුම් තටාකය පරිහරණය කිරීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ ප්‍රදේශයට ආසන්න පාසල්වල දරුවන්ට ද අවස්ථාව සලසා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් පිළිබඳ අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් එක්ව සිටියහ.