“පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා සීමාව ඉක්මවා නොයා යුතුයි ” - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්

clas2021 වර්ෂය වන විට එක් පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 35 ක් විය යුතු බවට වන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව මෙම වසරේ දී පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 37 ක් විය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේය.

ඇතැම් පාසල්වල දේශපාලනික හේතු සහ වෙනත් විවිධ හේතූන් මුල් කරගනිමින් එම තත්වයන් ඒ අයුරින් ම තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවන බවට වාර්තා වී ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා  ජාතික මට්ටමින් ලබාදෙන තීන්දු තීරණ වෙනස් කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක නොකර සිටීමට කිසිවකුට හැකියාවක් නොමැති බව ද අවධාරණය ක‍ළේය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ‍මේ අදහස් පළ කළේ, ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති ආධාර යටතේ පසුගිය දා කුලියාපිටිය කිලින්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත්කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

වර්තමානයේ පාසල් සිසුන් සම්බන්ධයෙන් බහුල ව අසන්නට ලැබෙන මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවීම් ඇතුළු ශෝචනීය ක්‍රියාකලාප පාලනය කිරීමෙහි ලා මව්පියන් දරුවන් කෙරෙහි නිරන්තරව ම පූර්ණ අවබෝධයකින්, නිරීක්ෂණශීලී අයුරින් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව ද, රටේ සියලු පාසල් පහසුකම් සහිත පාසල් ලෙස සංවර්ධනය කරමින් සියලු දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබාදීම වෙනුවෙන් පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙත හඳුන්වා දී ඇති ළඟම පාසල - හොඳම පාසල සංකල්පය යටතේ මවුපියන්ට ද, ගුරුවරුන්ට ද දරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කිරීමේ වැඩි ඉඩක් සැලසෙන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙහි දී සඳහන් කරන ලදී.

පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා සීමාව ඉක්මවා නොයා යුතුයි ”

-         අධ්‍යාපන අමාත්‍ය  අකිල විරාජ් කාරියවසම්

 

2021 වර්ෂය වන විට එක් පන්ති කාමරයක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 35 ක් විය යුතු බවට වන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව මෙම වසරේ දී පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 37 ක් විය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවා.

ඇතැම් පාසල්වල දේශපාලනික හේතු සහ වෙනත් විවිධ හේතූන් මුල් කරගනිමින් එම තත්වයන් ඒ අයුරින් ම තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවන බවට වාර්තා වී ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා  ජාතික මට්ටමින් ලබාදෙන තීන්දු තීරණ වෙනස් කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක නොකර සිටීමට කිසිවකුට හැකියාවක් නොමැති බව ද අවධාරණය කළා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ‍මේ අදහස් පළ කළේළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති ආධාර යටතේ පසුගිය දා කුලියාපිටිය කිලින්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත්කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

වර්තමානයේ පාසල් සිසුන් සම්බන්ධයෙන් බහුල ව අසන්නට ලැබෙන මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවීම් ඇතුළු ශෝචනීය ක්‍රියාකලාප පාලනය කිරීමෙහි ලා මව්පියන් දරුවන් කෙරෙහි නිරන්තරව ම පූර්ණ අවබෝධයකින්නිරීක්ෂණශීලී අයුරින් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව දරටේ සියලු පාසල් පහසුකම් සහිත පාසල් ලෙස සංවර්ධනය කරමින් සියලු දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබාදීම වෙනුවෙන් පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙත හඳුන්වා දී ඇති ළඟම පාසල - හොඳම පාසල සංකල්පය යටතේ මවුපියන්ට දගුරුවරුන්ට ද දරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කිරීමේ වැඩි ඉඩක් සැලසෙන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙහි දී සඳහන් කළා.