ප්‍රායෝගිකත්වයට සහ තාක්ෂණයට වැඩි අවස්ථා ලබාදෙමින් අනාගත ලෝකයට උචිත පරිදි විෂයමාලා යාවත්කාලීන කෙරේ

asවිෂය අන්තර්ගතය තුළ ඇති අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කර අනාගත ලෝකයට උචිත පරිදි විෂයමාලාව යාවත්කාලීන කිරීමටත් එහිදී සිසුන්ට පීඩනයක් ඇති නොවන පරිදි ප්‍රායෝගිකත්වයට වැඩි අවස්ථා ලබාදීමටත් අවධානය යොමු කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේය.

ඉදිරියේ දී අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය සඳහා සිසුන් පෙනී සිටිය යුතු විෂයන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම, විෂයමාලා යාවත්කාලීන කිරීම, විෂය අන්තර්ගතයන් සංශෝධනය ඇතුළු හඳුනාගත් අත්‍යවශ්‍ය සංශෝධන අධ්‍යාපන මනෝ විද්‍යාඥයින්, අධ්‍යාපනඥයින් ඇතුළු විෂය ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතා ද සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් මේ වන විටත් සිදුකරමින් පවතින බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය (04) දා පැවති ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ ඇල්පිටිය ආනන්ද මධ්‍ය මහ විදුහලේ සහ මීපාවල අමරසූරිය මධ්‍ය මහා විදුහලේ ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලි විවෘත කිරීමේ උත්සවවල ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක්වෙමිනුයි, අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ.

ass asss

සිසු දරුවන්ගේ අනාගත සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීමට විෂයමාලාවන් තුළට, සහ පන්ති කාමරවල ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට තාක්ෂණය අත්‍යාවශ්‍ය බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ ඇල්පිටිය ආනන්ද මධ්‍ය මහ විදුහලේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රු. ලක්ෂ 360 ක් ලබා දී ඇති අතර මීපාවල අමරසූරිය මධ්‍ය මහා විදුහලේ ඉදිකිරීම් සඳහා ලබා දී ඇති මුදල රු. ලක්ෂ 830 කි.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු හා පළාත් සභා මැති ඇමතිවරුන් රැසක් ද එක්ව සිටියහ.