අධ්‍යාපන අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා වැඩ බාර ගනී

imඅමාත්‍යාංශවල කටයුතු සහ මහජන සේවා කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණින් අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරුන් පත්කිරීමට රජය පියවර ගත් අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ සහ ඉම්රාන් මහරුෆ් මහත්වරුන් පත්කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පත් කළ ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා අද (5) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී සිය තනතුරේ වැඩ බාරගන්නා ලදී.

මේ අවස්ථාවට එක් වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා වෙත තම සුබ පැතුම් එක් කරනු ලැබීය.

වරාය හා නාවික රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ලෙස කටයුතු කළ දිවංගත එම්.ඊ.එච්. මහරුෆ් මහතාගේ පුත්‍රයා වන ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ අතර මීට පෙර නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස ද කටයුතු කර තිබේ.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා සහ අධ්‍යාපන අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද මේ අවස්ථාවට එක් ව සිටියහ.