කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට කොරියාවෙන් රු. මිලියන 1,200 ක පරිත්‍යාග

koikදශක තුනක කාලයක් පුරා පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් කඩා වැටුණු කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු නගා සිටුවීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ඉල්ලීමක් අනුව දකුණු කොරියාවේ කොයිකා (KOICA) ආයතනය රුපියල් මිලියන 1,200කට ආසන්න මුදලක් පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ සඳහා වන ගිවිසුමට කොයිකා ආයතනය වෙනුවෙන් එහි දේශිය නියෝජිත ලී ඩොන් කු (Lee Dong Ku) මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා ඊයේ (15) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී අත්සන් කරන ලදී.

koik1මේ යටතේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පාසල්වල ගොඩනැගිලි හා විශේෂ පන්ති කාමර ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු උපදේශකවරුන් සහ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා දේශිය හා විදේශීය පුහුණු අවස්ථා ලබාදීමටත් මීට අමතරව මාපියන් සහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමටත් සැලසුම් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පසුගිය වසරේ දකුණු කොරියාවේ සිදු කරන ලද සංචාරයක දී කරනු ලැබූ ඉල්ලීමකට අනුව කොයිකා ආයතනය මෙරට අධ්‍යාපන පහසුකම් නගා සිටුවීමට ලබා දෙන මුල්‍ය පරිත්‍යාග වැඩිකිරීමට කැමැත්ත පළ කර තිබේ. ඒ අනුව කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට ලබා දෙන මෙම පරිත්‍යාගයට අමතරව මේ වන විට රුපියල් මිලියන 1,911 ක ආයෝජනයක් සහිතව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ කොරියානු ජනරජයේ KOICA ආයතනයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කුලියාපිටිය ජාතික තාක්ෂණ අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ද පසුගිය වසරේ ජූනි මස ආරම්භ කරන ලදී.