අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්ගෙන් සුවිශේෂී දස්කම්

 math oly

  • ශූරතා කුසලානයක්
  • දෙවන අනු ශූරතා කුසලාන 4ක්
  • රිදී පදක්කම් 1ක්
  • ලෝකඩ පදක්කම් 24ක්
  • කුසලතා සම්මාන 3ක්
  • සහභාගීත්ව සහතික 4ක්

රටවල් 24ක සහභාගීත්වයෙන් ඉන්දියාවේ ලක්නව්හි දී ජූලි මස 25 දින සිට 31 දින දක්වා පවත්වන ලද අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගි වූ සිසුන් ප්‍රථම වරට හොඳම නිර්මාණශීලීත්වය සඳහා වූ ශූරතා කුසලානය ඇතුළු සම්මාන රැසක් හිමි කරගෙන තිබේ.


කේවල තරගාවලියේ දී රිදී පදක්කම් 1ක් , ලෝකඩ පදක්කම් 8ක් , කුසලතා සම්මාන 3ක් සහ සහභාගීත්ව සහතික 4ක් ද කණ්ඩායම් තරගාවලියේ දී ලෝකඩ පදක්කම් 12ක් සමඟ දෙවන අනු ශූරතා කුසලාන 3ක් ද සමූහ තරගාවලියේ දී ලෝකඩ පදක්කම් 4ක් සමඟ දෙවන අනු ශූරතා කුසලානයක් ද ලෙස පදක්කම් සහ කුසලාන හිමි කරගැනීමට සමත් වී ඇත. ඒ අනුව සමස්ත ප්‍රතිඵලය ලෙස ශූරතා කුසලානයක්, දෙවන අනු ශූරතා කුසලාන 4ක්, රිදී පදක්කම් 1ක් , ලෝකඩ පදක්කම් 24ක් කුසලතා සම්මාන 3ක් සහ සහභාගීත්ව සහතික 4ක් ලෙස වේ.
කේවල තරගාවලියේ දී රිදී පදක්කම හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලයේ චනුද අනුසර ජයලත් විසින් ද ලෝකඩ පදක්කම් කොළඹ 07 රාජකීය විද්‍යාලයේ සිතිජ අභිෂේක් කොටුවෙවත්ත, සචිත් ආදිත්‍ය බණ්ඩාර සහ මානෙත් බානුල පෙරේරා, ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ පහන්මා උපනි ලෙනෝරා, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසර සදලුක කොඩිතුවක්කු, මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උදිත සඳරුවන් විජේරත්න, කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ නෙලූෂි විතානච්චි හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගෞර අභීන්ද්‍ර මහබදුගේ යන සිසුන් විසින් ජයග්‍රහණය කර තිබේ.
බදුල්ල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයේ නෙත්මිණ පූජන ශාමික ද සිල්වා, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ කවිදු තීක්ෂණ විමලවීර සහ යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ ශ්‍රී බාල ක්‍රිෂණන් වනෝජා විසින් ද සහභාගීත්ව සහතික කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ හංසජ නිරෝජිත් බණ්ඩාර, කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයේ මිහිරු අනුෂක බණ්ඩාර, කොළඹ 07 රාජකීය විද්‍යාලයේ ලුචිත දිසල් පතිරණ සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ විහර ආශිංෂණ විජේසිංහ යන සිසුන් විසින් කුසලතා සම්මාන සහතික හිමිකර ගෙන ඇත.
ප්‍රහේලිකා තරගාවලියේ දී දක්ෂතම තරගකරු ලෙස කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගෞර අභීන්ද්‍ර මහබදුගේ සහ බදුල්ල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයේ නෙත්මිණ පූජන ශාමික ද සිල්වා යන සිසුන් තේරී පත්ව ඇත.
ජයග්‍රහණ අත් කරගත් සිසු දරුවන්ටත් ඒ සඳහා මග පෙන් වූ ගුරු භවතුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් වෙතත් තම සුබ පැතුම් එක් කළ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කළ අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සහ ගණිත ශාඛාවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් සියලු දෙනාගේ කැපවීම ද අගය කරනු ලැබී ය.