විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට අයදුම්පත් කැඳවීම ඇරඹෙයි

schoඅධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව, 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ, ක්‍රීඩා, කලා හා නව නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයන්හි සුවිශේෂ හැකියාවන් දක්වන සිසු දරුවන් දිරිගැන්වීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම ඊයේ දින ආරම්භ විය. අනාගත අභියෝග ජයගත හැකි විභවතාවන්ගෙන් සමන්විත නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාවට නංවා ඇති මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මඟින් සුභග සිසුන්ගේ සුවිශේෂ කුසලතා සංවර්ධනය කරගැනීමත්, රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වයක් ලබාගත හැකි අයුරින් එම සුවිශේෂ කුසලතා වැඩි දියුණුකරගැනීමට දිරිගැන්වීමත් අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. මෙම ශිෂ්‍යත්වය නව නිපැයුම්, සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රීඩා යන විශේෂ කාණ්ඩ 3ක් යටතේ ලබාදීමට අපේක්ෂිතය.

2017 වර්ෂයේ සිට ද්විතීයික අධ්‍යාපන අවධියේ සුවිශේෂී දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කළ සහ අදාළ වර්ෂයේ 12 වැනි ‍ශ්‍රේණියට ඇතුළත් ව උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන සිසුන් අතරින් තෝරාගන්නා සිසුන් 1000කට මාස 20ක කාල සීමාවක් සඳහා රුපියල් 50000/-ක වටිනාකමින් යුත් ශිෂ්‍යත්ව සමාන වාරික 20කින් පිරිනැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.
මේ සඳහා අදාළ අයදුම්පත් සහ වැඩිදුර තොරතුරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් (www.moe.gov.lk ) ලබාගත හැකිය.