පාසල් කාලය තුළදී මෙන්ම ඉන් පිටතදීත් විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන් ළමුන් කෙරේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්

st1පාසල් කාල වේලාව තුළ දී මෙන්ම ඉන් පිටත දී ද විදුහල්පතිවරුන්ට හා ගුරුවරුන්ට පාසල් ළමුන් පිළිබඳ සොයා බලා කටයුතු කිරීමට දෙමාපියන් හා සමාන වගකීමක් ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කළේය. ඒ අද (16) උදේ පැවති වත්තල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට එක්වෙමිනි.
වසර 13 ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් සියලු පාසල් දරුවන්ට ලබාදීමට රජය කටයුතු කළේ රටට වැඩදායි පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීමට බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා පාසල් කාලය තුළ දී සිසුන්ගේ කටයුතු පිළිබඳ මනා නිරීක්ෂණයකින් ගුරුවරුන් කටයුතු කළ යුතු බව ද සිහිපත් කළේය.
මෙම අවස්ථාවට සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

DSC6946-1
DSC7162
DSC7423
DSC7019