ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය

2019 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා විධිමත් ලෙස පන්ති ආරම්භ කිරීම (3)

  • සියළුම පළාත් හා කලාප නිලධාරීන්ට හා විදුහල්පතිවරුන් වෙත යැවෙන ලිපිය මෙතැනින් ගන්න 

ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - 2018

2018 වර්ෂයට අදාළ ලෝක ළමා දින තේමාව හා එම වැඩසටහන පිළිබදව පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරිමේ ලිපිය මෙතැනින් බාගත කරගන්න 

2

පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවය 2018

2018 වර්ෂය සඳහා සියලුම පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ජනවාරි 15 වන දින සිදුකළ යුතු බව අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ 2017.11.23 දිනැති ලිපියෙන් සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් හා පළාත් අධ්‍යාපන පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් දැනුවත් කරන ලදී. ඒ අනුව මෙදින දිවයින පුරා ප්‍රාථමික පාසල් හා ප්‍රාථමික අංශ සහිත ද්වීතීයීක පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදුකරන ලදී.

පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සංකේතවත් කරමින් 2018 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ ජාතික මහෝත්සවය ජනවාරි 15 වන දින කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දී ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී.එස්.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන ලදී. මේ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු) අශෝක සේනානි හේවගේ මහතා, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජෙනරාල් අයි.එම්.කේ.බී.ඉලංගසිංහ මහතා ඇතුළු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ ද බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, කොළඹ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු පළාත් හා කලාප අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ සහභාගි විය.

මෙම උත්සවය සඳහා බාලිකා පාසල් නියෝජනය කරමින් රාමනාදන් හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය, ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය හා මුස්ලිම් බාලිකා විද්‍යාලය යන පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන දැරියන් සමග එම පාසල්වල ගුරුවරුන් හා දෙමාපියන් කීපදෙනෙකු ද සහභාගි වන ලදී.

1
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
20
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31